Dyrene på Øverby

På Øverby gård bor det mange dyr!  Les mer om dyrene under hvert dyreslag.

Utegangersau

På Øverby har vi valgt å satse på sau av rasen Gammalnorsk spælsau.

Høner

Stor trivsel i hønsegården på Øverby gård

Bier

Bier som lager honning!

Hund og katt

Gårdshunden Billy, en Golden Retriever, og katten Tinka, er også på plass.