Slåttetreff 2017 og 2018

Sommeren 2017 feiret Stig stort 50 års lag så da ble det ikke tid til slåttetreff.

Sommeren 2018 inviterte vi til slåttetreff lørdag 16 og lørdag 24. juni. Men denne sommeren ble helt spesiell. Ingen nedbør i mai eller juni og det var kjempevarmt. Stekende sol og over 30 grader i ukesvis gjorde at slåtten kom veldig tidlig og vi måtte bråbestemme oss og ta den allerede 2. juni. Vi hesjet noe av slåtten for å ta vare på den fine kløveren. Resten bakketørket vi.

Vi håpet at det ville komme regn i løpet av juli slik at vi kunne invitere til et slåttetreff på 2. slåtten i juli, men regnet kom aldri. Enga ble brunsvidd og ingen ny vekst. Dette har vært en kritisk sommer for bønder i sør og Øst-Norge som er avhengig av grovfor til dyra sine om vinteren. Sommerbeitene har også begynt å bli dårlig mange steder slik at mange har måttet begynne å fòre på det lille fòret man skulle ha til vinteren allerede nå på sommeren. Mange har også slaktet ned besetningen sin for å ha nok for. Kornbønder blir oppfordret til å samle på all halm så det kan brukes som fòr kombinert med økt bruk av kraftfòr.

Vi har kun 16 vinterfòra sauer. Vi fikk 1/3 av fòrbehovet på 1. slåten, så var vi heldig å få kjøpt litt fòr. Vi mangler fortsatt fòr for 2 måneder. Løsningen blir mest sannsynlig å halvere grovforrasjonen i lavdrektighetsperioden (før lammene begynner å vokse i magen) og supplere med halm og litt kraftfòr. Disse sauene har normalt ikke behov for kraftfòr, men denne vinteren må vi mest sannsynlig gjøre et unntak.

Det kom litt regn i august! Det var fantastisk å se hvor livgivende vann er. Den brunsvidde enga begynte sakte men sikkert å bli grønn og vi fikk en liten 2. slått på den ene enga 23. september.