Bier

Vi gikk på birøkterkurs i 2016. Vi hadde ingen kunnskap om bier og honningproduksjon fra før og dette var en helt ny og ukjent verden! For en verden! Det er bare helt utrolig hvordan biene lever i et samfunn, fordeler oppgaver og lager honning! Disse biene er husdyr og trenger jevnlig tilsyn og stell fra oss, men det er biene som lager honningen! Honningen lager egentlig biene til seg selv for mat til vinteren. Denne honningen «stjeler» vi fra biene. Biene får senere sukker (økologisk) som mat for vinteren og det synes biene er helt greit. 🙂

Biene legger honningen i tavler som vi har plassert i bikuben. Disse tavlene tar vi ut i juli. For å få ut honningen fra tavlene setter vi tavlene i en «slynge». Det vil si at vi snurrer tavlene fort rundt og rundt i en beholder og da renner honningen ut og videre ned i en bøtte. Da er honningen ganske brun og flytende. Vi må videre røre i denne bøtta hver dag til honningen har krystallisert seg. Hvis vi ikke rører blir honningen kornete. Dette kan ta fra noen dager til over en uke. Vi følger nøye med og til slutt er den klar til og tappes i glass. Etter noen dager i glasset stivner honningen og blir slik den skal være.

Biene lager honningen. Men det å få honningen fra den brune flytende honningen til å bli en jevn og fin honning med riktig konsistens er et lite håndverk som vi mennesker må bidra med. Vi har tro for at vår nøye og varsomme behandling av honningen her på Øverby gir den beste kvalitet. 🙂 Honningen er ikke varmebehandlet.

Biene på Øverby gård lever sitt liv her på gården i ly av skogen. De finner sin nektar på villblomster som blant annet villbringebær, blåbær, kløver, geitrams, mjødurt og løvetann. Hovedtrekkblomsten er villbringebær. Dette gir en fin og mild sommerhonning. Sommerhonningen høster vi i juli før lyngen begynner å blomstre. I september høster vi honning en gang til og dette blir en blanding av lyng og sommerhonning. Den er noe sterkere på smak enn sommerhonningen.

I tillegg til at vi fòrer biene med økologisk sukker om vinteren er områdene der biene henter sin nektar ikke sprøytet med noen form for sprøytemidler. Dette er kravene for at honningen skal godkjennes som økologisk.

Norsk honning dekker bare ca. 50 prosent av honningmarkedet i Norge. Økologisk norsk honning er enda vanskeligere å få tak i. Ved å kjøpe honning fra Øverby gård får du et sjeldent og unikt produkt som du også vet hvor kommer fra!