Frittgående høner

Vi har planer om å starte økologisk eggproduksjon med salg av egg direkte fra gården. Men først må vi lage et skikkelig hønsehus. Det kommer mest sannsynlig på plass i 2019.