Høner

.

Hønsedriften på Øverby gård

Vi kjøper høner fra godkjent økologisk produsent, Bjørk Hønseri i Rakkestad.
Rasen er brun og hvit Lohman. Brun Lohman får brune egg, hvit Lohman får hvite egg. Smaken er den samme 🙂

Vi får hønene når de er ca. 17 uker gamle. Når hønene er ca. 20 uker begynner de å verpe. Eggene er litt små i begynnelsen, men etter hvert blir de store og fine.

Lohman er en veldig trivelig hønserase som viser stor tillitt og ro rundt oss mennesker. De liker å bli løftet på og få kos.

Inne i hønsehuset har hønene fri tilgang til økologisk kraftfòr og vann, grovfòr (tørt høy), sandbad, strø, vagler og verpekasser. På dagtid har de tilgang til store uteområder. Her roter de i jorda, soler seg og har det fint. Det er undersøkelser som viser at eggeplommen blir gulere og sunnere når hønene har tilgang til grønt gress!

For å opprettholde verpingen i den mørke årstiden gir vi hønene litt kunstig lys inne i hønsehuset. Lyset blir satt på kl 0600 og skrudd av ca. kl 2100.
Hønene får tilsyn minst to ganger om dagen. Vi bruker god tid inne i hønsehuset og ser til at alle hønene har det bra.

Vi henter egg flere ganger i løpet av dagen. De kontrolleres og oppbevares så umiddelbart i kjølige omgivelser. 

Driftsform:

Det finns tre godkjente måter å holde verpehøns på i Norge. (Kilde, Nortura)
Miljøinnredede bur finnes i mange forskjellig størrelser. Det mest vanlige er å ha sju høner i hvert bur, men noen bur er så store at de rommer opptil femti høner. I tillegg til vann og fôr har hønene tilgang til vaglepinne, sandbad og verpekasse.
Frittgående høner beveger seg fritt i hønsehuset, og har tilgang til de samme fasilitetene som høner i miljøinnredede bur.
Høner i økologisk drift har det på samme måte som frittgående høner inne i hønsehuset, men har i tillegg mulighet til å gå ut og rote i jorda samt at de spiser økologisk dyrket fôr.
Om lag 5 % av hønene i Norge er på gårder med økologisk drift, 80 % er i frittgående drift og 15 % er i miljøinnredede bur.

Økologisk høner på Øverby gård:
Verpehønene på Øverby gård har dobbelt så stor plass inne i hønsehuset som forskriften krever. I tillegg har de altså fri tilgang til stort uteområdet hele året!

Norske egg er verdens tryggeste egg! (Kilde Nortura)
I de fleste andre land er sykdom fra salmonella-infiserte egg et stort folkehelseproblem. Det medfører stort sykefravær, kroniske lidelser og et betydelig antall dødsfall. Den mest vanlige salmonella-typen heter Salmonella Enteritides.
I Norge har helsemyndighetene ikke registrert et eneste syketilfelle av salmonella-sykdom fra norske egg, heller ikke fra norsk kylling eller norsk kalkun. Dette er en enestående situasjon i verdenssammenheng. Driftsopplegget og gode rutiner for smittekontroll er en av grunnene til dette. Det er også et krav at eggprodusenter som leverer egg som selges i butikken må være underlagt Salmonellakontroll. Det betyr at det regelmessig taes Salmonelleprøver fra hønsehuset som sendes til analyse på godkjent laboratorium.

Trygge egg fra Øverby gård:
Det er ikke et krav til oss som selger egg rett fra gården til kunder at vi må være underlagt Salmonellakontroll.
Vi ønsker likevel å gjøre dette slik at du som kunde hos oss skal være like trygg på å kjøpe egg fra oss som i butikken! Vi tar jevnlige Salmonellaprøver i hønsehuset som leveres til godkjent laboratorium.

Du kan trygt spise egg fra Øverby gård som bløtkokt, eller gjerne helt rått.

Du som egg-kunde er også hjertelig velkommen opp på gården for å se hvordan verpehønene har det.

Holdbarhet på egg  (Kilde Matprat 24.1.19)
Egg som produseres her i landet er holdbare og helt trygge langt ut over stemplingsdatoen (28 dager fra verping), så lenge de blir oppbevart kjølig. Om eggene blir oppbevart lenge, vil de etter hvert begynne å tørke inn. Luftlommen i den butte enden av egget vil bli større, og når du legger egget i vann vil det løfte på enden og etter hvert flyte. Det kan bety at egget begynner å bli gammelt, men det er fortsatt helt brukbart. Om det ikke frister å bruke det som frokostegg, kan det fint brukes i omelett eller bakverk.
I Norge har vi friske hønsebesetninger uten skadelige bakterier som salmonella. Egg fra friske høner er frie for bakterier og andre mikrober. Eggeskallet er aseptisk, og så lenge eggeskallet er helt, vi det ikke kunne utvikle seg bakterier inne i egget. Gamle egg med helt eggeskall uten brist vil altså ikke råtne, men spisekvaliteten vil reduseres.

Ifølge datostemplingen har egg en holdbarhet på 28 dager, men det skyldes et europeisk regelverk. Holdbarhetsdatoen er basert på et EU krav, som igjen baserer seg på andre forhold enn det vi har i Norge. I Norden har vi en god helsestatus på norske høner og egg. Vi trenger ikke bekymre oss for salmonella, da eggene du finner i butikken er underlagt et regelverk mot salmonellagaranti. Norge er også et av få land som oppbevarer og transporterer eggene kjølig, noe som påvirker holdbarheten positivt.

Oppbevaring av egg (Kilde Matprat 24.1.19)
Spiser du mye egg, er det ingenting i veien for å ha eggene stående på kjøkkenbenken – der holder de seg fint i minst en uke. Men om du bare spiser egg en sjelden gang, bør eggene oppbevares i pakken sin i kjøleskaptemperatur (ca. 4 °C). Eggekartongen beskytter eggene både mot påvirkning av andre matvarer og støt som kan skade dem. I kartongen står også eggene riktig – med den butte enden opp, slik at plommen ligger stabilt midt i egget, og luftlommen er øverst.
Har du eggene i kjøleskapet og vet du skal bruke dem neste dag, bør du la dem ligge på benken natten over. Egenskapene i egget kommer bedre fram om de er romtempererte. For eksempel vil det være lettere å få stiv og stabil eggehvite ved pisking om hvitene er romtemperert. Egg bør kun være kjøleskapkalde om de skal posjeres.

Kan egg fryses?
Ja, egg kan fryses, men ikke i skallet. Du kan enten vispe sammen hele egg og fryse ned, eller skille plomme og hvite og fryse dem ned hver for seg. Både eggeplommen og -hvitens egenskaper opprettholdes etter frysing.

Oppbevaring i kjøleskap   (Kilde Matprat 24.1.19)

Produkt

Holdbarhet i pose/skål/kartong

Rå egg, hele

3-4 måneder

Eggemasse, eggeplommer

2-3 dager

Eggehviter

8-10 dager

Hardkokte egg

2-3 dager

Eggeretter

2-3 dager