Gjerdedugnader

Alle gjerdene på gården må fornyes. Vi har revet ned mesteparten av de gamle gjerdene og har begynt å sette opp nytt. Dette er et langsiktig prosjekt da det er snakk om flere kilometer med gjerder som til sammen må settes opp. Gjerdene skal holde sauene inne og rovdyra ute. Det er to typer gjerder som er anbefalt i disse områdene. Enten utbedret sauegjerde med en strømtråd på toppen og en snutetråd på utsiden, eller vi kan sette opp seks strømtråder i høydene 20, 40, 60, 80, 100 og 125 cm. Vi har gjort litt begge deler. Hunden på gården, Billy, måtte selvfølgelig stifte bekjentskap med snutetråden. Det er liten tvil om at det var ubehagelig for nå holder han seg langt unna gjerdene! 🙂